Polityka prywatności


Informacje ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszej witryny internetowej.

Administratorem danych osobowych wykożystywanych przez serwis jest ADV Studio Tomasz Gut z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 182A - NIP 8212267723, REGON 140817439.


Pozyskiwanie danych, ich rodzaj i sposób wykożystania


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: - poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym

- poprzez gromadzenie plików “cookies”.


Dane pozyskane z formularza kontaktowego przechowywane są w celu wynikającym z jego funkcji czyli: udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, jako podstawa dla prawidłowego wykonania zlecenia i dalszego kontaktu z użytkownikiem wysyłającym zapytanie.


Ta strona gromadzi pliki cookies. Są one wykożystywane wyłącznie w celach:

- analitycznych (Google Analytics - wegług polityki Google),

- poprawy jej funkcjonalności (preferencje okienek popup, funkcje google maps - wegług polityki Google).

Dane przesyłane technologą cookies są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi odwiedzających stronę i nie są wykorzystywane do określenia ich tożsamości.

Używanie technologii cookies można wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, stosując się do zaleceń ich producentów (linki):


- Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Opera
- Safari


Pozostając na stronie, bez modyfikacji ustawień przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tego rozwiązania.


Zarządzanie danymi


Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu email lub numeru telefonu podanego w zakładce KONTAKT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej witryny. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na stronie pojawiają się linki do portali społecznościowych. Strony te posiadają własne (niezależne od tej witryny) polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.